MOBA
whfei   Cangzhou, Hebei, China
 
 
正版游戏爱好者
Hiện đang chơi
GOAT OF DUTY
Nhóm yêu thích
STCN - Nhóm công khai
蒸汽动力 SteamCN
83,732
Thành viên
6,759
Đang chơi
23,799
Trên mạng
3,800
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

4.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg10
3.0 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
4.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg10
< >
Bình luận
Xuee 11 Thg10 @ 2:18am 
大佬还收HB9月包封底吗:bbtcat:
RUSH 3 Thg10 @ 10:20am 
好友已加,同意了回复我一下 再给你一个,我也不知道重复激活,很尴尬
胜天半子古尔丹 23 Thg9 @ 5:35am 
出个When Ski Lifts Go Wrong,已发送好友请求
TYkera 5 Thg9 @ 9:11pm 
看帖来的 求加好友
fch_1993 30 Thg08 @ 8:37am 
出新高达,已加好友。