Úroveň 8 XP 575
325 XP pro dosažení 9. úrovně
Odznaky