2.4 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Metro 2033 Redux
Blazing Star
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 11 ม.ค. 2016 @ 4:24am
(2)
Biomass
1 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Dark one
2 จาก 9 ในชุดที่ 1
(1)
Demon
3 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Liana
4 จาก 9 ในชุดที่ 1
(1)
Librarian
5 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Lurker
6 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Nosalis
7 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
SpiderBug
8 จาก 9 ในชุดที่ 1
(1)
Watcher
9 จาก 9 ในชุดที่ 1