Märke för Game Dev Tycoon
Early Years
Nivå 1, 100 XP
Upplåst 29 jun, 2014 @ 2:54
The Start
1 av 6, serie 1
The Itch
2 av 6, serie 1
The Vacation
3 av 6, serie 1
The Mug
4 av 6, serie 1
The Lab
5 av 6, serie 1
The Poster
6 av 6, serie 1