เลเวล 44 XP 12,262
238 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 45
เหรียญตรา