Úroveň 44 XP 12,262
238 XP pro dosažení 45. úrovně
Odznaky