เลเวล 86 XP 41,436
864 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 87
เหรียญตรา
กำลังแสดง 1-150 จาก 200 เหรียญตรา
กำลังแสดง 1-150 จาก 200 เหรียญตรา