เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
84 จาก 84 (100%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 28 เม.ย. 2017 @ 11:30pm

The Defense Of Varlock Keep - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 12:45am

Destined For Greater Fings - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 3:18am

Beware False Profits - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 6:00am

In Defence of Loyalty - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 9:19am

The Social Climber - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 11:36am

A Dangerous Proposal - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 10:48pm

The Dark Arrival - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 11:41pm

None Left Behind - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 30 เม.ย. 2017 @ 2:48am

The Seer, The Trickster And The Brute - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 30 เม.ย. 2017 @ 5:20am

Cunning And Wiles - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 30 เม.ย. 2017 @ 6:35am

The Bloody Gambit - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 30 เม.ย. 2017 @ 10:55am

Chasing Beauty - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 1:47am

Waking Giants - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 6:47am

In The Company Of Friends - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 9:00am

A Clash Of Leviathans - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 11:25am

The Storm Prince - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 12:42pm

The Wayfarers - Casual Difficulty

Complete the mission on Casual Difficulty
ปลดล็อค 28 เม.ย. 2017 @ 11:30pm

The Defense Of Varlock Keep - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 12:45am

Destined For Greater Fings - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 3:18am

Beware False Profits - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 6:00am

In Defence of Loyalty - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 9:19am

The Social Climber - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 11:36am

A Dangerous Proposal - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 10:48pm

The Dark Arrival - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 11:41pm

None Left Behind - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 30 เม.ย. 2017 @ 2:48am

The Seer, The Trickster And The Brute - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 30 เม.ย. 2017 @ 5:20am

Cunning And Wiles - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 30 เม.ย. 2017 @ 6:35am

The Bloody Gambit - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 30 เม.ย. 2017 @ 10:55am

Chasing Beauty - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 1:47am

Waking Giants - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 6:47am

In The Company Of Friends - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 9:00am

A Clash Of Leviathans - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 11:25am

The Storm Prince - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 12:42pm

The Wayfarers - Normal Difficulty

Complete the mission on Normal Difficulty
ปลดล็อค 28 เม.ย. 2017 @ 11:30pm

The Defense Of Varlock Keep - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 12:45am

Destined For Greater Fings - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 3:18am

Beware False Profits - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 6:00am

In Defence of Loyalty - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 9:19am

The Social Climber - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 11:36am

A Dangerous Proposal - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 10:48pm

The Dark Arrival - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2017 @ 11:41pm

None Left Behind - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 30 เม.ย. 2017 @ 2:48am

The Seer, The Trickster And The Brute - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 30 เม.ย. 2017 @ 5:20am

Cunning And Wiles - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 30 เม.ย. 2017 @ 6:35am

The Bloody Gambit - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 30 เม.ย. 2017 @ 10:55am

Chasing Beauty - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 1:47am

Waking Giants - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 6:47am

In The Company Of Friends - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 9:00am

A Clash Of Leviathans - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 11:25am

The Storm Prince - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 12:42pm

The Wayfarers - Hard Difficulty

Complete the mission on Hard Difficulty
ปลดล็อค 1 มิ.ย. 2017 @ 6:40am

Ready for Bigger Challenges

Great job! You completed the entire campaign on Casual difficulty.
ปลดล็อค 1 มิ.ย. 2017 @ 6:40am

Proven Leader

You've put your knowledge into practice and conquered the campaign on Normal difficulty. Congratulations!
ปลดล็อค 1 มิ.ย. 2017 @ 6:40am

Commander of Worlds

You've conquered our strongest challenge and completed the Campaign in Hard difficulty. Great job!
ปลดล็อค 17 พ.ค. 2017 @ 2:59am

Jain Zar Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 2 พ.ค. 2017 @ 7:52am

Ranger Ronahn Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 14 พ.ค. 2017 @ 7:57am

Farseer Macha Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 14 พ.ค. 2017 @ 7:57am

Wraithlord Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 13 พ.ค. 2017 @ 8:37am

Autarch Kyre Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 13 พ.ค. 2017 @ 8:37am

Wraithknight Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 18 พ.ค. 2017 @ 7:17am

Wraithknight Taldeer Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 17 พ.ค. 2017 @ 2:59am

Striking Scorpions Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 29 ต.ค. 2017 @ 6:35am

Warp Spiders Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 11:27am

Gabriel Angelos Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 17 พ.ค. 2017 @ 3:40am

Kill Team Ironmaw Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 7 พ.ค. 2017 @ 6:09am

Terminators Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 17 พ.ค. 2017 @ 7:11am

Assault Terminators Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2017 @ 9:20am

Librarian Jonah Orion Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 15 พ.ค. 2017 @ 8:16am

Chaplain Diomedes Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 15 พ.ค. 2017 @ 9:17am

Venerable Dreadnought Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2017 @ 6:48am

Imperial Knight Solaria Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2017 @ 5:37am

Imperial Knight Paladin Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 14 พ.ค. 2017 @ 6:56am

Warboss Gorgutz Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2017 @ 6:57am

Big Mek Wazzmakka Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 7 พ.ค. 2017 @ 7:45am

Weirdboy Zappnoggin Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 17 พ.ค. 2017 @ 2:29am

Meganobz Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2017 @ 6:57am

Stormboyz Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2017 @ 10:30am

Gorkanaut Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 17 พ.ค. 2017 @ 2:29am

Beauty Da Morkanaut Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 13 พ.ค. 2017 @ 9:19pm

Mad Dread Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 14 พ.ค. 2017 @ 9:13am

Da Kommando Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 29 ต.ค. 2017 @ 6:34am

Wraithseer Kayduin Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 29 ต.ค. 2017 @ 8:46am

Lifta-Droppa Wagon Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!
ปลดล็อค 29 ต.ค. 2017 @ 7:45am

Ironclad Dreadnought Mastery

Level-up Elite to the max. Great job!