Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 12 trên 13 (92%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 

Detective Sergeant

50% of database accessed
Mở khóa vào 17 Thg07 @ 12:59pm

Detective Inspector

75% of database accessed
Mở khóa vào 17 Thg07 @ 1:56pm

The Reflection

Sarah has logged off and crossed the road
Mở khóa vào 17 Thg07 @ 2:31pm

Score Draw

Not all games have winners and losers
Mở khóa vào 17 Thg07 @ 2:18pm

Lucky Dip

Random Access
Mở khóa vào 17 Thg07 @ 2:35pm

More Than a Guest

Database unlocked
Mở khóa vào 17 Thg07 @ 2:34pm

A Traditional Ballad

The Wind and the Rain
Mở khóa vào 17 Thg07 @ 9:05am

Expressing My Individuality

It's a snake and an apple
Mở khóa vào 17 Thg07 @ 8:54am

Romantic

He asked me to kiss him
Mở khóa vào 17 Thg07 @ 1:20pm

It's a happy ending.

Rapunzel's story
Mở khóa vào 17 Thg07 @ 12:23pm

Have you ever eaten fennel?

Masterchef
Mở khóa vào 17 Thg07 @ 9:01am

Spilt Coffee

Fuck!
Mở khóa vào 17 Thg07 @ 12:41pmDetective Chief Inspector

100% of database accessed