เลเวล 56 XP 19,068
132 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 57
เหรียญตรา