Úroveň 56 XP 19,068
132 XP pro dosažení 57. úrovně
Odznaky