เลเวล 56 XP 18,678
522 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 57
เหรียญตรา