Úroveň 56 XP 18,678
522 XP pro dosažení 57. úrovně
Odznaky