Úroveň 56 XP 18,756
444 XP pro dosažení 57. úrovně
Odznaky