เลเวล 68 XP 27,249
51 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 69
เหรียญตรา