Η λίστα αντικειμένων του smol είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.