metalman2785
Massachusetts, United States
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Nhóm yêu thích
100% Achievements Group - Nhóm công khai
It's all or nothing.
55,449
Thành viên
2,797
Đang chơi
13,838
Trên mạng
3,653
đang trò chuyện
Trưng bày ảnh chụp
The Wolf Among Us
2
kralle777 22 Thg11, 2014 @ 11:17am 
No problem, I got the achievement now thanks to you! :D
Bazooka 8 Thg11, 2014 @ 2:29am 
can do 120 for m4 radiation fn
Bonobo Ape 28 Thg9, 2014 @ 9:16am 
+rep, nice and fast
Jesusjuice 16 Thg9, 2014 @ 4:56pm 
+++REP, very nice and willing trader
Etherfast 16 Thg9, 2014 @ 4:52pm 
+rep, I sold him 53 keys via Paypal. He went first. No issues
Mufflewumpkins 16 Thg9, 2014 @ 3:33pm 
+rep Easy trades