xRai
Semih TOPAL   Turkey
 
 
═════════════════ஜ۩۞۩ஜ══════════════
● W E L C O M E - T O - M Y - P R O F I L E ● ❤ ARK SURVİVAL EVOLVED❤══════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════
Currently Offline
1 VAC ban on record | Info
1 game ban on record | Info
226 day(s) since last ban

Recent Activity

0.1 hrs on record
last played on Jan 1
5.0 hrs on record
last played on Sep 11, 2020
0.3 hrs on record
last played on Sep 1, 2020
< >
Comments
Aero` Aug 12, 2019 @ 4:06am 
Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dilerim. Kurban bayramınız kutlu olsun.
GUARDIAN Feb 21, 2019 @ 9:14am 
▀▀▀░█░█░█▀█░█▀▀░█▀█░░░
▀▀█░█░█░█▀▀░█▀░░█▀▄░░░
▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀▀▀░▀░▀░░░
█▄░▄█░█▀▀░█▀▀▀░ █▀█░░░
█░█░█░█▀░░█░▀█░█▀▀█░░░
▀░▀░▀░▀▀▀░▀▀▀▀░▀░░▀░░░
█░░█░█░▀▀█▀▀░█▀█░ █▀█░
█░░█░█░░░█░░░█▀▄░█▀▀█░
▀▀▀▀░▀▀▀░▀░░░▀░▀░▀░░▀░
░░░░█▀▀░█▀█░█░█▀▀░░░░
░░░░█▀░░█▀▀░█░█░░░░░░
░░░░▀▀▀░▀░░░▀░▀▀▀░░░░
░░░█░░░█▀█░█▀▀░█▀█░░░
░▀▀█▀▀░█▀▄░█▀░░█▀▀░░░
░░░█░░░▀░▀░▀▀▀░▀░░░░
✪Witcher✪ Nov 17, 2018 @ 2:48am 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
ROKO Pvpro.com May 22, 2018 @ 4:39am 
-rep ♥♥♥♥♥♥♥ turkey ♥♥♥♥♥♥♥