Huy hiệu Word Killer: Zorgilonian Chronicles
Veteran
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2017 @ 8:14am
(94)
Armageddon
1 trong 5, sê-ri 1
(94)
Desert Defence
2 trong 5, sê-ri 1
(94)
Forest Fight
3 trong 5, sê-ri 1
(94)
Sea Battle
4 trong 5, sê-ri 1
(94)
Snow Blood
5 trong 5, sê-ri 1