เหรียญตรา Bonsai
Full Fledged Gardener
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2017 @ 5:25am
(0)
Birch
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Japanese Maple
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Maple
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Oak
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Sycamore
5 จาก 5 ในชุดที่ 1