12 people found this review helpful
2 people found this review funny
Recommended
35.5 hrs last two weeks / 4,435.6 hrs on record (936.3 hrs at review time)
Posted: Nov 25, 2016 @ 7:07am

Długo zwlekałem z zakupem KF2 i to był mój największy bląd. Ta gra jest niesamowita w każdym względzie.
Mam blisko 1k godzin i wciąż mi się nie znudziła. To jest coś więcej niż bezmyślne zabijanie zombiaków, to jest rozwijanie swoich umiejętności i bycie coraz lepszym i lepszym. Dodatkowym atutem jest fakt iż gramyw kooperacji, pomagamy sobie nawzajem - bardzo pozytywna gra.
Was this review helpful? Yes No Funny Award