Úroveň 22 XP 3,725
175 XP pro dosažení 23. úrovně
Odznaky