M@x512 BLR
Макс   Minsk, Minsk, Belarus
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
2,466
Thành tựu
30
Trò chơi toàn vẹn
55%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

189 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg08
123 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg08
34 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg08
TeaPony 31 Thg12, 2018 @ 9:50am 
:fullstars::2015holly:С Новым Годом!:2015holly::fullstars::Ugift:
Серьёзный Владимиръ 31 Thg12, 2018 @ 12:21am 
С наступающим Новым 2019 Годом тебя, Макс! Пусть в этом году всё отрицательное будет обходить тебя за несколько сотен километров! С праздником!
Doppio 26 Thg10, 2018 @ 11:36am 
:Ksha_VII::higu_cake::lily_cb2:
Agent Qracle RUS (ϟ) 26 Thg10, 2018 @ 7:15am 
Йоу мэн, с ДР тебя, хэй хэй! :mllrcrosshair::2018salienbeast1:
Apollyon 18 Thg08, 2018 @ 6:57am 
Макс512 он один такой. Больше вы его нигде не найдете)

P.S. Это комплимент.
Серьёзный Владимиръ 25 Thg03, 2018 @ 8:16am 
Сэм I am