เลเวล 12 XP 1,597
3 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา