Úroveň 12 XP 1,597
3 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky