♛ Lightbringer is odd
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
15 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

9,163 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg06
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg05
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg05