MANGAL
Даниленко Максим   Rostov, Russian Federation
 
 
[̲̅♥̲̲̅̅Ш̲̲̅̅А̲̲̅̅Ш̲̲̅̅Л̲̲̅̅Ы̲̲̅̅Н̲̲̅̅Д̲̲̅̅О̲̲̅̅С̲̲̅̅♥̲̅]
Currently Offline
1 VAC ban on record | Info
1268 day(s) since last ban
Artwork Showcase
342
Recent Activity
5.4 hrs on record
last played on Jan 25, 2022
326 hrs on record
last played on Dec 29, 2021
5.4 hrs on record
last played on Dec 29, 2021
dan Dec 3, 2020 @ 1:12pm 
-rep ♥♥♥♥
Ribixツ Nov 28, 2020 @ 3:06am 
+rep nice player
dramagod Nov 28, 2020 @ 1:22am 
+rep НЕ ВЕРСУС
𝒪𝓏 Nov 1, 2020 @ 3:42am 
CHEATER REPORTTT
𝔰𝔥𝔱𝔬𝔯𝔪 Oct 8, 2020 @ 8:56am 
рок +Rep
💜Unit💜 Oct 6, 2020 @ 12:35pm 
пидор