Úroveň 67 XP 26,407
193 XP pro dosažení 68. úrovně
Odznaky