Luzifer
Knut   Germany
 
 
Twitch: luziferus
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
กล่องแสดงผลงานนักสะสมรางวัลความสำเร็จ
1
เกมที่สมบูรณ์แบบ
75
รางวัลความสำเร็จในเกมที่สมบูรณ์แบบ
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จที่หายากที่สุด

กิจกรรมล่าสุด

3.1 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 13 พ.ค.
5.5 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 13 พ.ค.
57 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 11 พ.ค.