Luzifer
Knut   Germany
 
 
Няма предоставена информация.
Понастоящем извън линия
Изложение за постижения
1,611
Постижения
25%
Средно завършени в игра
Игрален колекционер

Скорошна дейност

504 изиграни часа
последно пускане 5 юли
500 опит
159 изиграни часа
последно пускане 1 юли
9.7 изиграни часа
последно пускане 10 юни