Morskoy kotik >';'<
Yuriy.   Moskva, Russian Federation
 
 
P.s. Я Лужков - SEAL.

P.s. 2 Фрр, фрр-р... мрр...

Группа "Мастерская".
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 30 phút trước
Trưng bày Workshop
22
Bài đăng
28
Người theo dõi
Trưng bày ảnh chụp
Главное - вовремя раскрыть парашют.
4
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - Morskoy kotik >';'<
210 đánh giá
Данное руководство призвано проинформировать пользователей Steam о том, как можно защитить свой Steam-аккаунт от разного рода мошенничества, включая кражи из инвентаря.
PRO_DIGL100 31 Thg12, 2018 @ 1:16am 
╔ ' ║║╔╗╔╗║║╔╦╗ ' ╔ ╔╗╔╗╔╗╔╦╗
║ ' ╠╣║║╠╣╠╗║║║ ' ║ ║║║║║║║║║
╚ ' ║║╚╝╚╝╚╝║║║ ' ║ ╚╝╩╩╚╝║║║
░░❆░░░_█_░░❅░░░░░❄░░░░░❆
░░░❄░░(°﹆°)░░░░░❆░░░░░░❆░
❆░░☚═(¯¯⁑¯¯)═☛░░░░❄░░░░░
░░❄░░(¯¯¯⁑¯¯)░░❄░░❆░░░░░░
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
▀▀▀▀█──█▀▀▀█──▀█──█▀▀▀█
█▀▀▀▀──█───█───█──▀▀▀▀█
▀▀▀▀▀──▀▀▀▀▀───▀──▀▀▀▀▀
twitch.tv/nei_stream 28 Thg02, 2018 @ 9:10am 
                     
                     
                     
         :pantsu:         
                     
                     
                     
ɪᴛ's ᴡᴇᴅɴᴇsᴅᴀʏ ᴍʏ ᴅᴜᴅᴇs
(ᴀᴜᴛɪsᴛɪᴄ sᴄʀᴇᴀᴍɪɴɢ)
twitch.tv/nei_stream 26 Thg02, 2018 @ 8:58am 
                     
                     
                     
         :w_heart:         
                     
                     
                     
𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝔀𝓸𝓷𝓭𝓮𝓻𝓯𝓾𝓵 𝔀𝓮𝓮𝓴 𝓶𝔂 𝓭𝓮𝓪𝓻 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭
♠JØKÉR♠ 6 Thg9, 2017 @ 10:58am 
:steamhappy:
♠JØKÉR♠ 6 Thg9, 2017 @ 10:58am 
хорошый человек
MaxQjust™ 30 Thg12, 2015 @ 7:12pm 
☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞
░░★░░░░░█▄░▄█ █▀▀ █▀█ █▀█ █░█ ░░★░░░░░░
░░░░░★░░█░▀░█ █▀▀ ██▀ ██▀ ▀█▀ ░░░░░★░░░
░░★░░░░░▀░░░▀ ▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ░▀░ ░░★░░░░░░
░░█▀▀ █░█ █▀█ █ █▀▀ ▀█▀ █▄░▄█ █▀█ █▀▀░░░░
░░█░░ █▀█ ██▀ █ ▀▀█ ░█░ █░▀░█ █▀█ ▀▀█░░░░
░░▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ▀ ▀▀▀ ░▀░ ▀░░░▀ ▀░▀ ▀▀▀░░░░
☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞
:woodleface::int::8bitheart:HAPPY NEW YEAR:cure::int::Neko: 2016