lukeshiru
LUKE知る   Mar Del Plata, Buenos Aires, Argentina
 
 
Developer | DJ | Gamer

https://lukeshiru.me
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
502
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
24%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg11
3.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg11
3.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg11