เลเวล 15 XP 2,132
68 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 16
เหรียญตรา