Η λίστα αντικειμένων του gam είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.