เลเวล 22 XP 3,891
9 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 23
เหรียญตรา