Úroveň 22 XP 3,891
9 XP pro dosažení 23. úrovně
Odznaky