Loyds
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 1207 ngày trước
Nhiều lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1216 ngày từ lần cấm cuối
< >
Bình luận
Nono 17 Thg12, 2018 @ 11:02am 
fail
DiXaR 6 Thg08, 2013 @ 12:57pm 
Ce vieux ban VAC. <3
Loyds 12 Thg10, 2011 @ 12:30pm 
Fail
DiXaR 7 Thg03, 2011 @ 2:29am 
État du VAC : bannissement(s) enregistré(s)
FAIL ! :P
Antoxen 25 Thg02, 2011 @ 12:46am 
OUI