เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
11 จาก 12 (92%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 2 ธ.ค. 2017 @ 2:53pm

It Begins With a Ring

Ring the mysterious bell. What happens after that, is up to you.
ปลดล็อค 31 พ.ค. 2018 @ 4:45pm

Do Not Shoot the Water!

Summon the master of the lake. Don't rock the boat.
ปลดล็อค 8 ม.ค. 2018 @ 5:59am

A Rock and a Hard Place

Outmaneuver the rampaging beast, El Gigante.
ปลดล็อค 8 ม.ค. 2018 @ 5:59am

Secure the Ballistics

Rescue the president's daughter, Ashley. Afterwards, the real fun begins.
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2018 @ 1:39pm

A Bloodline Severed

Defeat the village chief in battle.
ปลดล็อค 24 พ.ค. 2018 @ 4:01pm

A Terrifying Assassin

Turn the tables on Verdugo, the right hand of Salazar.
ปลดล็อค 28 พ.ค. 2018 @ 10:18am

The Castellan Falls

Defeat Salazar, and make your escape from the castle.
ปลดล็อค 31 พ.ค. 2018 @ 5:12pm

The Ties That Bind

Defeat Krauser, your former partner, in battle.
ปลดล็อค 1 มิ.ย. 2018 @ 7:13am

We're Going Home

Defeat Saddler in battle, and escape from the nightmare.
ปลดล็อค 10 มิ.ย. 2018 @ 5:52pm

A Heart of Steel

Clear the game on the highest difficulty.
ปลดล็อค 4 มิ.ย. 2018 @ 8:24pm

The S Stands for Stylish!!

Acquire all of the costumes in the game.What Are They Worth?

Acquire all of the bottle caps in the game.