louis z
я люблю   New Zealand
 
 
louis
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh chụp
The Elder Scrolls V: Skyrim
2

Hoạt động gần đây

10.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg10
127 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg08
5.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg08
RRobot 3 Thg07 @ 5:42pm 
wow cool giveaway bunds! I entered! also sad to see you failed dry july
Anna but she is a goat 16 Thg05 @ 9:21pm 
-rep isn't actually bob the builder
RRobot 21 Thg04 @ 5:08am 
+rep socks steves ♥♥♥♥
Schteve 21 Thg04 @ 4:52am 
+rep adds sweets
y u hef 2 b mad? 8 Thg04 @ 10:09pm 
-rep scammer
RRobot 19 Thg11, 2019 @ 11:49pm 
me being the first post on bunds' profile in 2019 :spyro: