76561198058262805
 
 
М͡ы̀ м̡ож́ем̀ ̸д̀е͝лат̧ь͟ ̸в̴се,͟ ́что за͘хо̀т͢и̨м̡.
Currently Online
1 game ban on record | Info
993 day(s) since last ban