เลเวล 7 XP 728
72 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 8
เหรียญตรา