เลเวล 6 XP 667
33 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 7
เหรียญตรา