เลเวล 7 XP 719
81 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 8
เหรียญตรา