Lenii
Pedro Gabriel   Rio De Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
 
 
Twitch [twitch.tv]
Instagram [instagram.com]
Twitter
MyAnimeList [myanimelist.net]
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 24 giờ, 47 phút trước

Hoạt động gần đây

2.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg11
3.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 31 Thg10
0.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 31 Thg10
< >
Bình luận
Pentolik 5 Thg01 @ 11:54am 
Accept me