Úroveň 12 XP 1,413
187 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky