Limie Pie
Vladislav   Ufa, Bashkortostan, Russian Federation
 
 
Vlad Limieslav Pie
I translate Steam and Steam accessories
Won Saxxy 2011
Educational Volunteer Assistance Core
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 4 giờ, 12 phút trước
Trưng bày thành tựu
13,951
Thành tựu
127
Trò chơi toàn vẹn
57%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Nhóm yêu thích
Steam Translation - Russian - Nhóm công khai
The Official Group of Russian Translating Team
323
Thành viên
23
Đang chơi
110
Trên mạng
37
đang trò chuyện
Trò chơi yêu thích
67
Giờ đã chơi
15
Thành tựu

Hoạt động gần đây

84 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg12
5.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg12
22 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg12
[N30N_] w3gaz 13 Thg11 @ 9:04am 
привет добавь для делового предложения
painsource🐗 22 Thg10 @ 12:25pm 
Have a nice day and bright mood :postcardf::2017stickyorange:

Feel free to add me, if you haven't done it 22.9.2019
¡Guguiti 6 Thg10 @ 5:05pm 
+rep
AspectUnk 18 Thg07 @ 7:27am 
Здравствуйте, есть вопрос, связанный с сервером переводов. Примите пожалуйста запрос в друзья.
Doot 2 Thg06 @ 1:03pm 
Limie +rep
Database: QT76Y 17 Thg12, 2018 @ 8:00am 
Могу ли я присоединиться к русской переводческой группе, потому что я русский:f_russia: