Úroveň 29 XP 5,865
135 XP pro dosažení 30. úrovně
Odznaky