Giải thưởng đã nhận
Tổng nhận được: 4 (500 điểm Steam)
Nóng hổi (x2)
Siêu Sao (x1)
Ấm lòng (x1)
Giải thưởng đã trao
Tổng trao đi: 0 (0 điểm Steam)