Mottagna utmärkelser
Antal mottagna utmärkelser: 4 (500 Steam-poäng)
Eggande (x2)
Superstjärna (x1)
Hjärtevärmande (x1)
Utdelade utmärkelser
Antal utdelade utmärkelser: 0 (0 Steam-poäng)