เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
41 จาก 41 (100%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2018 @ 6:22am

The Dark Soul

All achievements completed. Congratulations!
ปลดล็อค 6 ก.พ. 2016 @ 10:29pm

To Link the Fire

Reach "To Link the Fire" ending.
ปลดล็อค 12 ก.พ. 2016 @ 7:32am

Dark Lord

Reach "The Dark Lord" ending.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2018 @ 5:46am

Knight's Honor

Acquire all rare weapons.
ปลดล็อค 13 ส.ค. 2017 @ 6:49am

Wisdom of a Sage

Acquire all sorceries.
ปลดล็อค 13 ส.ค. 2017 @ 6:27am

Bond of a Pyromancer

Acquire all pyromancies.
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2018 @ 6:22am

Prayer of a Maiden

Acquire all miracles.
ปลดล็อค 10 ม.ค. 2016 @ 9:51pm

Covenant: Way of White

Discover Way of White covenant.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2016 @ 3:07am

Covenant: Princess's Guard

Discover Princess's Guard covenant.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2016 @ 6:42am

Covenant: Blade of the Darkmoon

Discover Blade of the Darkmoon covenant.
ปลดล็อค 3 ก.พ. 2016 @ 9:49pm

Covenant: Warrior of Sunlight

Discover Warrior of Sunlight covenant.
ปลดล็อค 3 ก.พ. 2016 @ 8:42pm

Covenant: Forest Hunter

Discover Forest Hunter covenant.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2016 @ 4:56am

Covenant: Darkwraith

Discover Darkwraith covenant.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2016 @ 6:38am

Covenant: Path of the Dragon

Discover Path of the Dragon covenant.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2016 @ 6:07am

Covenant: Gravelord Servant

Discover Gravelord Servant covenant.
ปลดล็อค 3 ก.พ. 2016 @ 6:29pm

Covenant: Chaos Servant

Discover Chaos Servant covenant.
ปลดล็อค 12 ส.ค. 2017 @ 12:43pm

Strongest Weapon

Acquire best weapon through standard reinforcement.
ปลดล็อค 12 ก.พ. 2016 @ 6:18am

Crystal Weapon

Acquire best weapon through crystal reinforcement.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2016 @ 2:16pm

Lightning Weapon

Acquire best weapon through lightning reinforcement.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2016 @ 3:35pm

Raw Weapon

Acquire best weapon through raw reinforcement.
ปลดล็อค 12 ส.ค. 2017 @ 6:06pm

Magic Weapon

Acquire best weapon through magic reinforcement.
ปลดล็อค 12 ส.ค. 2017 @ 4:36pm

Enchanted Weapon

Acquire best weapon through enchanted reinforcement.
ปลดล็อค 12 ส.ค. 2017 @ 6:02pm

Divine Weapon

Acquire best weapon through divine reinforcement.
ปลดล็อค 12 ส.ค. 2017 @ 4:01pm

Occult Weapon

Acquire best weapon through occult reinforcement.
ปลดล็อค 12 ส.ค. 2017 @ 2:29pm

Fire Weapon

Acquire best weapon through fire reinforcement.
ปลดล็อค 13 ส.ค. 2017 @ 8:02am

Chaos Weapon

Acquire best weapon through chaos reinforcement.
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2015 @ 4:08pm

Enkindle

Light bonfire flame.
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2015 @ 4:14pm

Estus Flask

Acquire Estus Flask.
ปลดล็อค 6 มี.ค. 2015 @ 4:26pm

Reach Lordran

Arrive in Lordran.
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2016 @ 3:42pm

Ring the Bell (Undead Church)

Ring Bell of Awakening at Undead Church.
ปลดล็อค 3 ก.พ. 2016 @ 6:28pm

Ring the Bell (Quelaag's Domain)

Ring Bell of Awakening in Quelaag's domain.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2016 @ 6:15am

Rite of Kindling

Acquire the Rite of Kindling.
ปลดล็อค 3 ก.พ. 2016 @ 9:33pm

Art of Abysswalking

Acquire the Art of Abysswalking.
ปลดล็อค 3 ก.พ. 2016 @ 11:18pm

Reach Anor Londo

Arrive in Anor Londo.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2016 @ 3:07am

Lordvessel

Acquire the Lordvessel.
ปลดล็อค 6 ก.พ. 2016 @ 10:16pm

Defeat Gravelord Nito

Defeat the Soul Lord Gravelord Nito.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2016 @ 4:17pm

Defeat Bed of Chaos

Defeat the Soul Lord Bed of Chaos.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2016 @ 4:44am

Defeat the Four Kings

Defeat the Four Kings, inheritors of souls.
ปลดล็อค 6 ก.พ. 2016 @ 9:23pm

Defeat Seath the Scaleless

Defeat Seath the Scaleless, inheritors of souls.
ปลดล็อค 12 ก.พ. 2016 @ 2:28am

Defeat the Dark Sun Gwyndolin

Defeat Dark Sun Gwyndolin, the Darkmoon God.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2016 @ 4:17am

Defeat Crossbreed Priscilla

Defeat Crossbreed Priscilla, the Lifehunter