เลเวล 9 XP 961
39 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา