Η λίστα αντικειμένων του kstm είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.