Έμβλημα Insincere
Fighter
Επίπεδο 2, 200 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιουλ 2018 στις 16:39
Admin Wing
1 από 6, Σειρά 1
A.I. Lab
2 από 6, Σειρά 1
Alpha Sector
3 από 6, Σειρά 1
Cloning Lab
4 από 6, Σειρά 1
Manufacturing Wing
5 από 6, Σειρά 1
Med Lab
6 από 6, Σειρά 1